5 / 5 ( 1 vote )

تربیت کودکان لجز ( stubborn child upbringing )

تربیت کودکان لجز قی سخت است . کودکان لجز دارای خودخواهی و خشم شدید هستند که برای مدت طولانی به آن فکر میکنند . آنها تحمل سرخوردگی کمتری دارند و تلاش میکنند خشم خود را به شیوه ی غیر اجتماعی و نا مناسب بیان کنند . شما احتمالا یک کودک را که پای خود را به زمین میکوبد و یا وسط خیان گریه میکند دیده اید ! گاهی اوقات ، شما ممکن است هیچ ایده ای را برای تربیت کودک لجز نداشته شید . تربیت کودک لجز استراتژی والدین ید این شد که احساسات فرزندن را موقع ست تشخیص دهید و آرامش داشته شید . عصنیت و لجزی اغلب به عنوان راهی برای اطمینان از اینکه دیگران ک میزان ناتوانی کودک را داشته شند از جانب کودک رخ میدهد و استفاده میشود . زمینه تربیت کودک، مشاوره خانواده به شما والدین عزیز راهنمایی های لازم را ارائه می دهد.

اهمیت تربیت کودک لجز

احساسات کودک خود را جملاتی مثل : ” من ک میکنم شما ناراحت هستید که ما نمیتوانیم حال حاضر به خانه ما بزرگ برویم ” پاسخ دهید . حتی اگر فکر میکنید که رفر فرزندن برای این وضعیت بیش از حد است ، احساسات خود را کمال تعجب بیان نکنید . هنگامی که کودک لجز احساس ک شدن میکند کمتر مجبور است به شما ثابت کند که چق ناراحت است . یکی از بدترین چیزهایی که یک کودک لجز میتواند بشنود این است : “چون من میگم ! ” آنها میخواهند بدانند چرا نمیتوانند ران زی کنند یا اینکه چرا این که از روی نیمکت بپرند بد است . حالی که ممکن است شما بگویید که « من نمیدانم » ، این نوع پاسخ انتظار کودک شما را برآورده نخواهد کرد و شما نیازمند مشاوره تربیت کودک هستید . زمینه تربیت کودک مشاوره خانواده می تواند راهگشا و کمک کننده به شما والدین عزیز شد.

نحوه تربیت کودکان لجز

نحوه تربیت کودکان لجز و استراتژی والدین این شرایط ید این شد : توضیح مختصر را ارائه دهید . حالی که سخت است توضیح طولانی ارائه دهیم ، توضیح مختصر دلایل اساسی که چرا محدودیت خاصی را تعیین کرده اید میتواند مفید شد . به عنوان مثال بگویید : ” ما امروز نمیتوانیم به پارک برویم ، چون برف میاید و تجهیزات زمین زی ناامن است ” . این به فرزند شما کمک میکند که ک کند که قوانین شما صرفا تلاشی برای شکنجه او نیستند ، بلکه دلایل محکمی دارند . بچه های لجز هوش هستند آنها دوست دارند که مرزات قت شرکت کنند . آنها محثه گران بزرگی هستند که دوست دارند کارهای ممنوعه انجام دهند ، نحوه تربیت کودک لجز و استراتژی والدین این شرایط ید این شد : یک هشدار بدهید و نتیجه را دنل کنید .

اهمیت هشدار دادن تربیت کودک لجز

بعضی اوقات والدین اجتناب از گفتن پیامدهایی که عملکرد بچه ها دارند ، کاری میکنند که کودک نتواند پیامدهای آن مقابله کنند . اما بچه های لجز ید یاد بگیرند که وقتی رفرشان از خط عبور میکند جریمه میشوند . یک راه تربیت فرزند لجز ارائه یک هشدار مانند : ” اگر شما کار خود را متوقف نکنید پس قا نخواهید بود تلویزیون را برای بقیه روز نگاه کنید . ” است . اگر او متوقف نشود ، عقب نشینی نکنید . نحوه تربیت کودک لجز این تجربه را اثت کرده که عواقب منفی مانند از بین بردن امتیازات  و یا  زمان بر بودن جریمه برای او ، میتواند انگیزه فرزند شما را برای پیروی از قوانین آینده افزایش دهد و این از بهترین راه های تربیت کودک لجز این شرایط است .

روش تربیت کودکان لجز ( ways for stubborn child upbringing )

روش تربیت کودکان لجز مبحثی بسیار گسترده است . بچه های لجز دارای منظری ذهن خود مورد چیزهایی هستند که مییست داشته شند و اغلب روش هایی را برای تبدیل این ایده به واقعیت به کار میگیرند . آنها هیچ مشکلی همسالانشان ندارند واقع آنها والدین و اجتماع بزرگتر گیرند . استراتژی والدین ید چنین مواقعی خواست برای انجام دادن یک امر آن هم بصورت محترمانه شد . هنگامی که کودک شما چیزهایی را میخواهد و غیر محترمانه بیانش میکند ، به او بیاموزید نیازهای خود را به شیوه ای مناسب تر بیان کند . بگویید : ” این چیزی نیست که ما برای آن لجزی کنیم یا بی احترامی کنیم ، دوره سعی کنید یک ر دیگر احترام از من خواست کنید ” گفتگو کودک ره اهمیت احترام گذاشتن به شما تربیت کودکان لجز کمک میکند .

روشهای برخورد کودک لجز

کودکان لجز از انجام کارهایی که نمیخواهند انجام دهند ، خودداری میکنند انرژی خود را تلاش برای متقاعد کردن کودک لجز به انجام کارهایی که او نمیخواهد انجام دهد تلف نکنید . جیغ زدن و گریه کردم نتیجه اعمال زور است . روش تربیت کودک لجز این است که دو گزینه را به او ارائه دهید . مثلا از او بپرسید « آیا میخواهید اق خود را حال حاضر یا ۱۰ دقیقه دیگر تمیز کنید ؟ » انتخاب های او میتواند به او کمک کند احساس قت بیشتری کند و نیاز او به کنترل همه چیز را کاهش دهد . بچه های لجز تلاش میکنند تفاوت بین نیاز و خواسته را کم کنند و هر چه که نیاز داشته شند مطالبه میکنند چه گفر و چه به زور . آنها هشدارها را نادیده میگیرند و نمیخواهند بشنوند که اشته میکنند .

راه های تربیت کودکان لجز

راه های تربیت کودکان لجز بسیار زیاد هستند . کودکان لجز معمولا دچار بی قراری هستند آنها میخواهند همه چیز را توجه به جدول زمانی خود انجام دهند . مثلا آنها دوست ندارند منتظر نوبت خود هنگام زی شند  و علاقه مند به نشستن اق انتظار مطب دکتر نیستند . چنین شرایطی بهترین روش تشویق به حل مسئله است . انتظار میرود که ای بخشی از زندگی است و برای کودک شما مهم است که چگونه انتظارات او روبرو شوید . برنامه ریزی کنید و به او کمک کنید ببیند که او گزینه هایی دارد و سؤالاتی مثل : « چه کاری میخواهید برای شما انجام دهم وقتی اق منتظر دکتر هستیم ؟ » اینکه او تصمیم میگیرد که اسب زی مورد علاقه خود زی کند ، روشن میکند که او گزینه هایی دارد که چگونه وضعیت را مدیریت کند .

برخورد یک کودک لجز

آنها قوانین خود را میسازند . بچه های لجز ترجیح میدهند سیاست های خودشان را تنظیم کنند و دستورالعمل های خودشان را بسازند و قوانین شخصیت های مورد علاقه خود را دنل کنند . چنین شرایطی توجه به راه های تربیت کودک لجز شما ید از وضع قوانین بیش از حد اجتناب کنید . به عنوان مثال یک روش تربیت کودکان لجز این است که اگر فرزند ۱۰ ساله شما اصرار دارد که نمیخواهد کت را فروشگاه به تنش بپوشانید ، به او اصرار نکنید . اگر او بدون کت سردش شد ممکن است تصمیم بگیرد که آینده لس گرم بپوشد . آنها همچنین بسیار عدالت طلب هستند . حتی زمانی که همه چیز عادلانه است ، اغلب آنها اصرار دارند که سهم عادلانه خود را به دست نیاورده اند . چنین شرایطی استراتژی والدین میتواند استفاده از پاداش بیش از تنبیه شد .

چگونگی تربیت کودک لجز ( how to act with a stubborn child )

چگونگی تربیت کودک لجز را متون لا مختصرا بیان کردیم . قبل از شروع به فکر کردن به اینکه فرزند شما حال تبدیل شدن به یک تهدید جامعه است ، نظر داشته شید که نگرش او ممکن است برخی از نقاط زندگی او حتی مثل یک ثروت شد . واقع ، یک مطالعه ۴۰ ساله زمینه روانشناسی رشد ، نشان داده است که بچه هایی که قوانین را میشکنند ، به بزرگترین افراد آمد لا تبدیل میشوند . کودکانی که قوانین را از بین میبرند بیشتر احتمال دارد که مبدل به کارآفرین یا نوآوران شوند . اگرچه پول همه چیز نیست ، دانستن این که فرزند لجز شما میتواند از قت خود برای آینده بهتر استفاده کند ممکن است شما را آرام کند . بچه های قوی میتوانند رهبران بزرگی شند که نمیترسند و به چیزی که به آن اعتقاد دارند میرسند .

سخن آخر والدین

حالی که چگونگی تربیت کودک لجز احتمالا چالش های فراوان روبرو خواهید شد ، تربیت یک فرزند خیره سر و لجز به عنوان کودکی قوی میتواند یک ماجراجویی هیجان انگیز شد . کلید این است که برای پیدا کردن راه هایی برای کمک به کودک خود انرژی او را به چیزی مثبت تبدیل کنید ، نه خرد کردن روح او . این مسیر و برای دانستن نحوه تربیت کودک لجز برای مشاوره کودک خود از مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی نیز کمک بگیرید .

سوالات متداول

کودکان لجز چه ویژگی هایی دارند؟

کودکان لجز به توجه زیاد و شنیده شدن نیاز شدیدتری نسبت به کودکان دیگر دارند، کارها را سرعت بیشتری انجام می دهند، همیشه خود را به عنوان رئیس می بینند، کج خلقی های بیشتری از خود نشان می دهند و میل کودکان لجز به مستقل بودن بیشتر است.

چگونه به کودکان لجز، غذا بدهیم؟

کودکان لجز اصولا همه نوع غذا را دوست ندارند. از طرفی والدین هم نمی توانند همیشه غذاهای مورد علاقه آنها را تهیه کنند. بنابراین دادن غذا به این کودکان ید دقت کنید و زمان غذا خوردن را طوری قرار دهید که برای کودک یک نوع تفریح محسوب شود. گذاشتن غذا داخل بشقاب کودک، تنوع و خلاقیت به خرج دهید. می توانید برای غذا خوردن کودک حتی جایزه نظر بگیرید. این حرکت شما عث می شود کودک غذا را شوق و علاقه میل کند.

تنبیه کودکان لجز چگونه ید انجام شود؟

طبیع، تنبیه و استفاده از قوانین برای همه کودکان لازم است. کودکان ید از ارتط منطقی بین رفر و کارهای خود تنبیه آگاه شد و بداند که مثلا فلان تنبیه به دلیل انجام دادن فلان رفر اشته او بوده است. کودک لجز را مثلا از زی کردن محروم کنید یا حداقل زمان زی را برای او کاهش دهید. یا می توانید او را به انجام کارهای جزئی خانه وادار نمایید. واقع تنبیه کودک به نوع رفر اشته کودک بستگی دارد.

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه تربیت کودک به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:  The Do’s & Don’ts of Teaching Your Child to Cope

 

تربیت کودکان لجز و نحوه رفر آنها

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع