۵٫۰
۰۱

اختلال بدشکلی بدن یا BDD عث میشود فرد اکثر ساعات روزانه را جلو آینه شد. او مرتب سایز خود را چک میکند. دور سینه ، دور سن و حتی قد آنها را اندازه میگیرد . اختلال بد شکلی بدن عث میشود او مرتب یا سالنهای بدنسازی شد یا مطب ها و کلینیک ها ی زییی . او هر جا که میرود فکر میکند همه به نقص خیالی او می اندیشند . صورتیکه این نقص شاید آنق کوچک شد که حتی دیده نشود و یا مهمتر اصلا چنین نقصی وجود نداشته شد . البته دنیای امروزی چون برای استخدامی و برای ازدواج به ظاهر اهمیت فراوانی داده میشود . نمیتوان گفت هر کس به ظاهر خود رسیدگی بیشتر میکند دارای اختلال است. کسانی که بیش از اندازه به این موضوع می اندیشند و زندگی روزمره آنهامختل شده نیاز به مان دارند .

اختلال بدشکلی بدن فرد کمالگرا میشود . یعنی خود را بدون کوچکترین نقص میخواهد . سایز خود را هنرپیشه ها و مانکن ها میسنجد و نهایت راضی نمیشود . چون نگرانی بیش از اندازه دارد آن قسمت را لس یا شیی تزیینی میپوشاند . آرایشهای غلیظ که بیشتر گریم هستند یک نظافت ملایم و زی نشانگر این اختلال است . البته این اختلال شدت و ضعف دارد . مشاوره خانواده اطلاع رسانی به مردم سعی دارد اعتماد به نفس جامعه را لا ببرد . مشاوره روانشناسی میتواند رفع این اختلال موثر شد . اینگونه افراد شخصیت ثابتی ندارند چون ذهنشان مدام گیر یک موضوع است کمالگرایی بدن . لذا ممکن است دچار اختلال شخصیت نیز بشوند .

علائم اختلال بدشکلی بدن

علائم اختلال بد شکلی بدن عرتند از : عدم اعتماد به نفس ، استرس ، پرخاشگری و داشتن ظاهری غیر معمول . آنها چون از نازی بودن خیالی خود رنج میبرند سعی میکنند پوشیدن لسهای غیر معمول عث توجه دیگران شوند . یا از زینت آلات غیر معقول استفاده میکنند . ظاهری شلوغ دارند و عین حال زهم احساس رضای

ت نمیکنند . از علائم اختلال بدشکلی بدن میتوان به ایرادگیری از دیگران اشاره کرد . آنها حتی از زیترین هنرپیشه ها و یا مانکن ها ایراد میگیرند . از دیگر علائم اختلال بدشکلی بدن میتوان از حسادت وافر یاد کرد . آنها ممکن است ظاهری زی داشته شند اما از این زییی هیچگاه لذت نمیبرند و مدام عذاب هستند .

تعریف اختلال بدشکلی بدن

تعریف اختلال بدشکلی بدن یا دی دیسمورفیک دیسور (بی دی دی) گفته میشود : اختلالی است که فرد گمان میکند دارای نقص است . صورتیکه این نقص خیالی و یا بسیار اندک میشد . اما فرد همیشه از وجود این نقص عذاب میکشد و هر شکست یا پذیرفته نشدن را به حساب داشتن این نقص میگذارد . این فکر تمام ذهن فرد را اشغال کرده و هرروز به آن می اندیشد . تعریف اختلال بد شکلی بدن حدی این اختلال آشنا شدید . خود زشت انگاری نیزشامل  تعریف اختلال بدشکلی بدن میشود.

ابتلا به اختلال بدشکلی بدن

ابتلا به اختلال بدشکلی بدن مانند همه بیماریهای روحی – روانی زمینه شناختی دارد . ابتلا به اختلال بد شکلی بدن ممکن است اثر افسردگی حاد و اضطراب شد . یا تغییرات هورمونی همراه تغییر ارگانیزم جنسی بدن دوران بلوغ . نوع تربیت والدین نیز بی ثیر نیست . وقتی والدین هر کاری از فرزند میخواهند بی نقص شد اوکمالگرا ر می آید . و این کمالگرایی به اموری که پرداخت آنها توان خودش نیست نیز تعمیم پیدا میکند . چون فرد قا به پرداخت و ترمیم این امور نیست دچار استرس و اضطراب همایند اختلال زشت انگاری میشود . یک لک کوچک صورت یا کمی مرتب نبودن ردیف دندانها به او صدمه وارد میکند .  قد بلند نبودن یا کوچکترین انحراف بینی یا لب عث آزار روحی کودک ، جوان یا بزرگسال میشود .

نشانه های اختلال بدشکلی بدن

نشانه های اختلال بدشکلی بدن عرتند از :  آرایشهای غلیظ حد گریم ، پوشاندن نقاط ضعف که نظرشان نقص دارد .از دیگر نشانه های اختلال بد شکلی بدن اجتناب از صحبت ره ارگانیزم بدنشان میشد  . اگر کسی از زییی آنها تمجید کند عصنی شده و فکر میکند مورد تمسخر قرار گرفته اند . آنها از رفتن برای مصاحبه حضوری امتناع میکنند چون میپندارند به خاطر نقصی که دارند پذیرفته نخواهند شد. آنها اگر پسر شند به مراسم خواستگاری نمیروند و اگر دختر هستند از پذیرفتن خواستگار امتناع میکنند . اگر هم به نحوی راضی شوند که این مراسم شرکت کنند اول از نقصشان میگویند . « من یک ایراد دارم لبهام خیلی ریک هستند شما این نقص من رو میپذیرید ؟ » که شاید شنیدن این حرف طرف مقابل به خنده بیوفتد . چون اصلا این نقص یا وجود ندارد یا حدی نیست که از آن یاد شود .

مشکلات اختلال بدشکلی بدن

مشکلات اختلال بدشکلی بدن واضح است . مهمترین مشکلات اختلال بدشکلی بدن عدم اعتماد به نفس جامعه و آزار روحی است فرد هر روز آنرا به خود وارد میکند . نظر بگیرید آستین لس شما مسیر محل کارن پاره میشود . شما به محل کار میرسید برای همه توضیح میدهید که مسیر پاره شده . تمام روز وقتی به منزل میرسید موذب هستید . حال مقایسه کنید شخصی که هر روز این حس جامعه ظاهر میشود . این فرد از آرامش ونی برخوردار نیست . هر پچ پچی را بشنود گمان میکند مورد نقص او صحبت میشود . هر صدای خنده ای رابشنود فکر میکند اورا به سخره گرفته اند . و این حس نا بجا و بی مورد او را آزار میدهد .

مان اختلال بدشکلی بدن

مان اختلال بدشکلی بدن ابتدا ید از روح و روان فرد آغاز شود . او بپذیرد که یا اصلا نقصی ندارد یا اگر هست آنق که او فکر میکند جالب توجه نیست . رو ش مواجهه سازی میتواند مان اختلال بد شکلی بدن موثر شد . این روش میتوان تصویر اورا برنامه هایی مانند فتوشاپ از آنچه که هست معیوبتر کرد اما بطوریکه خیلی مشخص نشد سپس به او یاداوری کنیم که حتی اگر اینگونه هم شد زهم قابل قبول و زی است . یا فردی را که عضوی از بدنش اسندارد نیست ولی مورد توجه و محبوب مردم است را به او بنمایانیم . میتوان از فوتلیستها یا خوانندگان و هنرپیشه ها استفاده نمود . دیگر تجویز دارو توسط روانپزشک است که اگر بیماری همایندی نیز دارد آنرا مان کند . مشاوره روان مانگر موثرترین راه مان اختلال بد شکلی بدن میشد .

سوالات متداول

آیا همیشه یک نقطه معیوب یا دارای نقص موجب ایجاد اختلال زشت انگاری میشود ؟

خیر برخی اوقات یک عضو بسیار زیی بدن بیمار مورد وسواس قرار میگیرد . او دوست دارد این عضو کوچکترین ایراد نیز نداشته شد . و کل این افکار خیالی هستند و واقع هیچ عضو معیوب یا نازی وجود ندارد .

چه عوامل دیگری عث بروز بیخت انگاری میشود ؟

عوامل فرهنگی و نژادی نیز موجب این اختلال میشود . مثلا رنگ پوست کشورهای نژاد پرست . یا رنگ چشم برخی اقوام که به رنگ خاصی تعصب دارند . مثلا چشمان شت و سیاه را مظهر زییی و چشمان سبز را شور چشم میدانند .

وظیفه والدین بوجود نیامدن این اختلال فرزندان چیست ؟

والدین ید به فرزندشان یاداوری کنند که تمام زییی انسان به بی نقص نبودن چهره خاتمه پیدا نمیکند بلکه انسان رفر نیک و داشتن مدارج علمی و شعور لا میتوالند هر نقص ظاهری را جبران کند . دیگر اینکه مورد تغییرات جنسی زمان بلوغ برای نوجوانان توضیح بدهند نوجوان دچار استرس نشود . از مسخره کردن ظاهر کودکشان جدا بپرهیزند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

این راس مرکز  خدمات متنوعی را زمینه مشاوره اختلال شخصیت به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع:

 

 

چه کسانی مبتلا به بدشکلی بدن هستند؟

از

09353000102

    

منبع:لینک منبع